Chính sách bảo mật

goldenpluscasinovn.click cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư. Văn bản này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng khi truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến nghị mọi người dùng đọc kỹ và hiểu rõ chính sách quyền riêng tư này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này, người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin cá nhân được thu thập

Khi người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và các thông tin khác mà người dùng cung cấp khi đăng ký hoặc điền vào các mẫu trên trang web.

Các thông tin cá nhân thu thập được sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ và nâng cao trải nghiệm trực tuyến của người dùng trên trang web của chúng tôi.

  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để xác minh danh tính người dùng và ngăn chặn hoạt động gian lận.
  • Thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng để liên lạc và cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi và sự kiện của chúng tôi.
  • Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của người dùng bằng cách thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý và công nghệ để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, mất mát hoặc lạm dụng.

  • Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của người dùng trong một môi trường an toàn và chỉ cho phép nhân viên có nhiệm vụ cụ thể truy cập vào thông tin đó.
  • Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin ban đầu, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu trữ lâu hơn.

Liên hệ và yêu cầu truy cập thông tin cá nhân

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu về quyền riêng tư hoặc thông tin cá nhân của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:

Email: [email protected]

Chúng tôi sẽ nỗ lực trả lời sớm nhất có thể và giải quyết mọi yêu cầu của người dùng một cách hợp lý.